Business advisory

Hoe houdt u uw voorraad onder controle?

Voldoende beschikbare stock voor klanten aanhouden versus zo weinig mogelijk geld vastzetten in de vorm van voorraad. Die balans vinden noemt voorraadbeheer. Ze is eenvoudiger te vinden wanneer er digitale ondersteuning is, uw onderneming een cultuur van continu verbeteren nastreeft én er tijdige en duidelijke rapportering bestaat over voorraadevoluties.
 


Waarom houden bedrijven voorraad aan?

Onzekerheid over vraag en aanbod. U houdt een zekere veiligheidsvoorraad aan voor het geval uw leveranciers vertraging hebben in hun levertermijnen of voor het geval de klantvraag plots stijgt. Het doel? De servicegraad voor uw klanten op pijl houden.

Schaalvoordelen. Promoties of hoeveelheidskortingen verleiden uw aankopers al te vaak om meer aan te kopen dan nodig. Ook productieplanners zullen veelal in grotere batches produceren om de machinekosten zo optimaal mogelijk te verdelen.

Seizoensvariabiliteit. Wanneer uw onderneming onderworpen is aan seizoenfluctuaties, is het waarschijnlijk dat u net voor het seizoen start de stock opbouwt.

Strategische redenen. Een hoge servicegraad voor al uw klanten en producten drijft uw stockniveau omhoog. Prijsfluctuaties in grondstoffen zijn vaak ook een driver voor hogere voorraden op het moment dat de prijzen zich op een gunstig niveau bevinden.

Wat zijn de gevolgen van een (te) hoge voorraad?

Effect op het werkkapitaal. Voorraad kost geld. Hoe hoger de voorraad, hoe meer werkkapitaal vastzit. Wanneer de voorraad te hoog is, is dit eigenlijk een verspilling van werkingsmiddelen die u op eenzelfde moment voor andere doeleinden kon aanwenden. Een goed voorraadbeheer leidt tot een win aan financiële slagkracht!

Verborgen gebreken. Een hoge voorraad zorgt ervoor dat inefficiënties binnen de onderneming verborgen blijven. Een slechte planning? Geen probleem, we hebben genoeg voorraad om dit op te vangen. Kwaliteitsproblemen? Geen probleem, we hebben nog genoeg voorraad om dit op te vangen. Te lange transporttijden? Slechte interne communicatie? Voorraadverschillen? Geen probleem …. Procesinefficiënties kosten ook geld: verloren werkuren, herwerken en wachttijden. Wanneer bepaalde factoren u bovendien dwingen de voorraad te verlagen, zullen deze inefficiënties wél voor problemen zorgen. Geef preventief voldoende aandacht aan het optimaliseren van uw operationele werking

Voorraadrotatie. De voorraadrotatie is voornamelijk van belang bij bedrijven met goederen met een eindige levensduur. Een te trage voorraadrotatie leidt tot kortere houdbaarheidsperiodes waardoor de klant kortingen afdwingt of de voorraad niet meer verkoopbaar is.

Wat doen bedrijven om de voorraad onder controle te houden?

  1. Digitale ondersteuning. Dankzij MRP-software ondersteunt een IT-systeem u om goederen in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment aan te kopen. Welke hoeveelheden dit zijn, bepaalt u door jaarlijks de minimum- en maximumvoorraadniveaus te bepalen. Het systeem stuurt de aankoper zo om niet té veel aan te kopen en stockbreuken te vermijden. Een onafhankelijke kijk van een expert versterkt u tijdens uw keuze van de passende digitale ondersteuning..
  2. Continu verbeteren. Elimineer uw onzekerheden en inefficiënties in uw processen zodat u de veiligheidsmarge die u in uw stock opbouwt mag reduceren. Niet alleen uw werkkapitaal vaart hier wel bij, ook verborgen kosten dalen.
  3. Rapporteer. Maak een dashboard op in een rapporteringssoftware, bijvoorbeeld Power BI, waarin u de stockevoluties opvolgt. Voldoende inzicht in uw cijfers maakt tijdelijke bijsturing mogelijk..


Wilt u ook uw operationele werking optimaliseren en werkkapitaal vrijmaken? Contacteer ons vrijblijvend.

 

Daphne Dockers - 9 februari 2021

share: