news item photo
Business advisory

Process mining uitgelegd aan de hand van een voorbeeld | Episode 1: introductie

Denkt u al eens bij uzelf: big data, process mining, data analytics… leuk allemaal, maar niet bruikbaar binnen mijn bedrijf? horsum bewijst u graag het tegendeel. U zal snel beg...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Opvolging R&D investeringen verbeteren

Case - De opvolging van de R&D investeringen binnen een groot technologisch bedrijf gebeurden in het verleden op een gefragmenteerde en inconsistente manier. Het was moeilij...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Kostprijscalculatie analyseren en verbeteren

Case - Een farmaceutisch bedrijf analyseert maandelijks de varianties tussen de werkelijke kostprijzen en de standaardkostprijzen. De varianties zijn keer op keer significant en...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Een strategisch plan in een financieel plan vertalen

Case - Het management van een middelgroot technologisch bedrijf wenst haar strategische opties voor de komende jaren te toetsen aan de financiële implicaties ervan. Ze wil weten...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Interne audit van het aankoopproces

Case - In het kader van een interne audit wenst een grote onderneming haar aankoopproces te analyseren en verbeteren. De onderneming heeft geen geschikte profielen in huis om de...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Brutomarges financiële rapportering aansluiten met marges van operationele rapporteringen

Case - Een onderneming in de technologische industrie volgt haar prestaties op via verschillende operationele informatiebronnen en -systemen: de afdeling verkoop heeft haar eige...

lees meer
news item photo
Business advisory

Video | Een ondernemingsplan om beheerst te groeien

Pieter en Arthur hebben grootste plannen met hun onderneming. Maar hoe kunnen ze hun dromen waarmaken? Hoe moeten ze zich organiseren? Welk financieel plaatje is hieraan verbond...

lees meer
news item photo
Business advisory

Case | Schrijven van een ondernemingsplan

Case - Een startup in de medische sector wenst een ondernemingsplan te maken. De mensen achter de startup hebben noch de ervaring noch de tools om een goed en doordacht ondernem...

lees meer
news item photo
Business advisory

Een succesvol ondernemingsplan opstellen in negen tinten grijs

Zit uw onderneming in volle groei? Wilt u meer controle over uw onderneming? Hebt u plannen om uw onderneming uit te breiden? Of wilt u juist een nieuwe onderneming opstarten? E...

lees meer

Pagina's