Business control

Case | Brutomarges financiële rapportering aansluiten met marges van operationele rapporteringen

news item photo

Probleemstelling

Een onderneming in de technologische industrie volgt haar prestaties op via verschillende operationele informatiebronnen en -systemen: de afdeling verkoop heeft haar eigen verkooprapport, het management haar rapporten met product- en projectmarges, de afdeling productie analyseert productieinefficiënties op basis van gegevens uit het productiesoftwarepakket,...

Wanneer de financiële afdeling van de onderneming de cijfers afsluit, tracht ze deze te verklaren aan de hand van deze verschillende informatiebronnen. Tot voor kort was dit geen evidente klus. Iedere maand bleven veel onverklaarde bedragen over... dit zorgde voor veel discussies tijdens de managementvergaderingen: Wie had de juiste cijfers? Waarom waren de brutomarges in de financiële rapportering verschillend met deze uit de operationele informatiesystemen?

Er was duidelijk nood aan een manier om de financiële cijfers snel en efficiënt aan te sluiten met deze van de verschillende afdelingen en deze te analyseren. horsum werd ingeschakeld om deze nieuwe manier van werken op te zetten.

Resultaten

horsum zorgde ervoor dat de financiële afdeling iedere maand de financiële cijfers snel en efficiënt kan verklaren aan de hand van de operationele informatiebronnen. Er blijven geen materiële onverklaarde bedragen meer over. Daarnaast ontwierp horsum een managementrapportering waarin de financiële cijfers worden voorgesteld op een manier die tot betere managementbeslissingen leidt.

share: