Business control

Case | Een strategisch plan in een financieel plan vertalen

news item photo

Probleemstelling

Het management van een middelgroot technologisch bedrijf wenst haar strategische opties voor de komende jaren te toetsen aan de financiële implicaties ervan. Ze wil weten welke financiële resultaten en cashflows deze strategische opties met zich meebrengen.

Resultaten

horsum begeleidde hen in verschillende stappen.

Eerst bespraken ze met het management de strategische opties grondig door. Daarna analyseerden ze de financiële cijfers. Ze voerden ook gesprekken met de medewerkers van verkoop, marketing, productie en R&D. Dit stelde hen in staat de strategische opties te kwantificeren (grootte afzetmarkt, verwachte verkopen in eenheden, productiekosten,...).

Op basis van deze gesprekken en analyses maakte horsum een dynamisch financieel model op dat zowel uit een base case bestond (d.i. de veronderstelling dat het bedrijf gewoon verder doet zoals het bezig is) als de verschillende strategische opties. Aan de hand van dit financieel model kon het management duidelijk begrijpen wat de impact van de strategische opties op het resultaat en cash flow was. Het model werd dynamisch gemaakt zodat de impact van wijzigingen van bepaalde variabelen en verschillende scenarioanalyses direct konden worden geanalyseerd.

Dankzij het financieel model dat horsum ontwierp, begreep het management duidelijk de impact van de strategische opties. Dit vergemakkelijkte hun beslissingsproces in de keuze van de "juiste" strategische opties.

share: