Business control

Case | Kostprijscalculatie analyseren en verbeteren

news item photo

Probleemstelling

Een farmaceutisch bedrijf analyseert maandelijks de varianties tussen de werkelijke kostprijzen en de standaardkostprijzen. De varianties zijn keer op keer significant en kunnen moeilijk verklaard worden. Het management weet dat deze afwijkingen grotendeels worden veroorzaakt door de manier van tijdregistratie in de productie. Sommige uren worden niet geregistreerd. Andere uren worden meerdere malen geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat de standaarduren en standaardkostprijzen ook niet juist berekend worden.

Het farmaceutisch bedrijf wilde het proces van tijdregistratie laten analyseren en verbeteren en deed daarvoor een beroep op horsum.

Resultaten

Eerst werd ervoor gezorgd dat de productiemedewerkers (door middel van nieuwe templates, trainingen,...) hun uren op een correcte en uniforme manier registreerden. De goede werking van de nieuwe manier werd gegarandeerd door deze meermaals te testen. Enkele maanden later werden de standaardkostprijzen op basis van deze correcte en uniforme registraties berekend en geanalyseerd. Door een correcte tijdregistratie en een update van de standaardkostprijzen, werden de varianties tussen de werkelijke kostprijzen en de standaardkostprijzen kleiner en konden afwijkingen beter worden verklaard.

Dankzij het verbeterende proces, kan het farmaceutische bedrijf beter haar kostprijzen analyseren en bijsturen waar nodig.

share: