Business control

Case | Opvolging R&D investeringen verbeteren

news item photo

Probleemstelling

De opvolging van de R&D investeringen binnen een groot technologisch bedrijf gebeurden in het verleden op een gefragmenteerde en inconsistente manier. Het was moeilijk om de verschillende R&D investeringen met elkaar te vergelijken. Daardoor werd vaak geïnvesteerd in R&D projecten met te weinig return of projecten die niet met de strategie van de onderneming gealigneerd waren. Daarnaast werden R&D projecten zelden tot nooit stop gezet eenmaal ermee gestart was. Het management van de onderneming wenste een proces in te voeren en te implementeren dat een consistente opvolging en vergelijking van R&D investeringen garandeert. Daarvoor deed ze een beroep op horsum.

Resultaten

  • Ontwerp van een "New Product Screening"-tool die voor iedere nieuwe R&D investering binnen de onderneming moet worden ingevuld. De input komt van de verschillende stakeholders betrokken bij de R&D investering (verkoop, R&D, marketing, productmanagement en finance). Tijdens de productontwikkeling dient deze input verschillende keren te worden geüpdatet.
  • De screening brengt verschillende financiële, operationele, kwalitatieve en strategische parameters in kaart die het management in staat moet stellen de juiste beslissingen te nemen (starten, voortzetten of stoppen).
  • Het bestaan van één screening tool vermijdt nu veel discussies over de onderbouw en cijfers van de parameters.
share: