Business control

Creëer financiële zuurstof door uw werkkapitaal te optimaliseren | handelsschulden (4/4)

news item photo

Zuurstof voor uw onderneming

In onze vorig bijdragen vertelden we u hoe efficiënt voorraadbeheer en goed debiteurenbeheer bijdragen tot een verbeterd werkkapitaal. Maar… effectief werkkapitaalbeheer stopt niet bij deze twee componenten. Optimalisatie van uw handelsschulden is de derde belangrijke pijler binnen werkkapitaalbeheer.

In deze bijdrage bespreken we hoe een goed beheer van de leveranciersrelaties en gerelateerde handelsschulden kan leiden tot meer financiële zuurstof binnen uw onderneming. Want... hoe minder snel u uw leveranciers dient te betalen, hoe langer u geld ter beschikking hebt voor andere doeleinden.

Enkele tips

Hieronder geven wij graag enkele ideeën om het beheer van uw handelsschulden te optimaliseren:

  • Evalueer naast kwaliteit en prijs ook de betalingscondities (betalingstermijn, betalings- of hoeveelheidskortingen, etc.) en de leveringscondities van uw leveranciers. Dit kan u doen door uw voorwaarden met deze van andere leveranciers of courante sectorspecifieke condities te vergelijken;
  • Evalueer bij de toekenning van een contract of de condities evenwichtig zijn (vb. redelijke opzeggingstermijnen) en of de leveranciersafhankelijkheid niet te groot is of wordt;
  • Evalueer uw bestaande leveranciers systematisch. Ga na of er factoren zijn (vb. nieuwe ontwikkelingen bij concurrenten van uw leverancier) die uw onderhandelingspositie versterken en toelaten om betere condities af te dwingen. Spreek de leverancier hier ook op aan;
  • Evalueer bij elke leverancier of het voordeliger is om voor contante betaling te kiezen of om van het betalingsuitstel gebruik te maken;
  • Betaal uw leveranciersfacturen systematisch enkele dagen voor de vervaldatum, wanneer u kiest voor betalingsuitstel. Zo vermijdt u nalatigheidintresten door laattijdige betalingen en onderhoudt u goeie relaties;
  • Stem uw betalings- en leveringscondities, verkregen bij uw belangrijkste leveranciers, af op de betalingstermijnen die u geeft aan uw klanten. 

Naast de optimalisatie van handelsschulden is een goeie interne verwerking van leveranciersfacturen ook belangrijk. Want… een goeie interne organisatie draagt bij tot goeie leveranciersrelaties en dus ook tot een sterkere onderhandelingspositie. 

Interesse?

Wenst u ook het werkkapitaal in uw KMO te optimaliseren? Dan komen we graag eens langs. Stuur een email naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie.

horsum is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Frederik Vervoort - 14 december 2016

share: