Data & process analytics

Case | Debiteurenbeheer verbeteren en optimaliseren

news item photo

PROBLEEMSTELLING

Het debiteurenbeheer van een internationaal bedrijf loopt niet optimaal. Er wordt te weinig gefocust op de meest risicovolle klanten. De medewerkers werken elk op een verschillende manier waardoor het moeilijk is om voor elkaar in te springen. De bestaande IT-systemen worden niet optimaal benut. De verkoopafdeling wordt te weinig betrokken bij het debiteurenbeheer. Vaak enkel wanneer er zich problemen voordoen. Omdat het niet duidelijk is wie wat intern mag en kan beslissen, wordt veel tijd verloren. Er is geen goede managementrapportering rond debiteurenbeheer die het management in staat stelt betere beslissingen te nemen. Het bedrijf wilde haar activiteiten rond debiteurenbeheer verbeteren en optimaliseren.

Resultaten

Aan de hand van gegevensanalyses en gesprekken met de medewerkers (debiteurenbeheer, verkoop, management,...) werden alle pijnpunten rond het debiteurenbeheer in kaart gebracht. Daarna werd er door middel van workshops stap voor stap naar een beter debiteurenbeheer gewerkt. Zo werd onder meer de workload onder de medewerkers geoptimaliseerd, werd de manier van werken gestandaardiseerd en verbeterd, werd er meer structuur geboden door een credit policy en procedures te ontwerpen, en werden er samen met de mensen van de verkoop afspraken rond beslissingsbevoegdheden vastgelegd én een managementrapportering rond debiteurenbeheer opgezet.

Dankzij de verbeterde manier van werken hebben de medewerkers van debiteurenbeheer een beter zicht op welke van hun activiteiten het meest toegevoegde waarde leveren. Zo kunnen ze zich focussen op de meest risicovolle klanten. Daarnaast kunnen ze dankzij gestroomlijnde processen voor elkaar inspringen. Via een transparante rapportering wordt de verkoopafdeling en het management regelmatig geïnformeerd. Dit stelt hen in staat snel betere beslissingen te nemen. Bij discussies tussen de medewerkers van debiteurenbeheer en verkoop is het nu duidelijk wie wat kan beslissen.

share: