Digitale Transformatie

horsum’s kijk op agile

news item photo

“Agile” - wellicht heeft u over de term al gehoord of gelezen in uw vaktijdschrift, laatste managementboek, in een populaire post op sociale media of tijdens uw recentste opleiding. Maar de kans dat de term “Agile” nog steeds wat “onduidelijk” of “vaag” is, bestaat wellicht ook.

In dit artikel bespreken we enkele basisprincipes van de “Agile beweging”. Om Agile en de principes te kunnen kaderen, bespreken we de “Agile mindset” met enkele concrete voorbeelden toegepast op  onze eigen baseline: “processes | data | finance | business control”.

Agile in het kort

Agile gaat over uw organisatie wendbaarder maken. Waarom? Om zo als organisatie succesvol om te gaan met de continue veranderingen in de omgeving waarin u en uw organisatie actief zijn. Agile gaat vooral om slimmer werken. Het gaat om meer waarde creëren voor de klant. Agile gaat ook over alle afdelingen en organisatielagen heen. Horizontaal en verticaal doorheen uw organisatie. Het is dus niet enkel iets voor IT’ers om op een “agile” manier te werken.

Samengevat zijn er drie kernprincipes:

Kleine zelfsturende teams:

  • Volgens de Agile gedachtegang werkt uw organisatie het best in kleine zelfstandige multi-disciplinaire teams die in “sprints” werken aan relatief kleine taken en deze snel afstemmen met de uiteindelijke (interne) klant.

Klantenwaarde staat centraal:

  • ​In lijn met de “Lean gedachtegang” , draait alles om waarde leveren aan de klant. Alles staat in het teken van de klant. Activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant, moeten geminimaliseerd of niet meer uitgevoerd worden.

Acteer als een netwerk:

  • Agile propageert om af te stappen van het centrale “command and control”-managementsysteem, waarin de bedrijfsvoering rigide en top-down gestuurd wordt. Agile teams nemen zelf het initiatief en werken samen met andere teams om een gemeenschappelijke visie te realiseren.

Agile en onze baseline

Met dit artikel wensen we u als lezer enkele voorbeelden voor te schotelen over hoe u Agile kan toepassen op enkele aspecten van uw organisatie en hoe horsum u hierbij kan helpen: 

Processen

Bij horsum adviseren en begeleiden we organisaties om actief om te gaan met de bedrijfsprocessen van uw organisatie. In het vakjargon heet dit “Business Process Management (BPM)”. Actief omgaan met bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat uw bedrijfsprocessen transparant worden. Transparante bedrijfsprocessen zijn een startpunt om “agile” te worden:

  • Door het verkrijgen van inzicht in bedrijfsprocessen kan u activiteiten die geen klantenwaarde toevoegen, terug beperken of elimineren (cfr: “kernprincipe klantenwaarde staat centraal”). U neemt de teugels terug zelf terug in handen en u gaat op een gestroomlijnde manier werken;
  • Door efficiënter te werken (u verwijdert de ‘balast’ uit uw bedrijfsvoering), kan u meer capaciteit en resources vrijmaken om in te spelen op de veranderende bedrijfsomgeving.

Data

Bij horsum adviseren en begeleiden we organisaties om meer informatie te halen uit bedrijfseigen data. Zo helpen we bij de identificatie van waardevolle data, uitvoering van verschillende analyses en opzetten van een structurele “data analytics” binnen uw organisatie:.

  • Door actief om te gaan met uw bedrijfseigen data, identificeert u waardevolle informatie die u kan inzetten voor een betere sturing van uw organisatie. De verkregen inzichten helpen u om sneller beslissingen te kunnen nemen. Het maakt uw organisatie wendbaarder. Het maakt ze meer “agile”.
  • Verder faciliteren deze inzichten en informatie ook de zelfsturende teams (cfr: “kernprincipe kleine zelfsturende teams”): bezorg deze teams adequate, accurate en tijdige informatie en zet hen op pad.

Finance

Onze adviesverlening rond Finance is tweeledig. Enerzijds adviseren we over technische onderwerpen zoals de opzet van een nieuwe management- of financiële rapportering of voeren we financiële analyses uit. Anderzijds adviseren en begeleiden we de optimalisatie van de werking van uw Finance-afdeling.  

Ook binnen Finance en de Finance-afdeling kunnen de kernprincipes van Agile toegepast worden:

  • Uw Finance-afdeling kan als een “zelfstandig en zelfsturend” team werken”, waarbij horsum begeleiding verleent om de inefficiënties uit hun werking te verwijderen;.
  • Vaak staat de relatie tussen “Finance” en “Business” binnen bedrijven onder druk. Hoewel Finance niet werkt voor de eindklant, moet Finance wel de interne klanten bedienen. Duidelijkheid over wat de business wenst, helpt om de waarde van Finance als departement voor de organisatie te verhogen. Om als Finance meer (interne) klantenwaarde te leveren.  

Business control

Business control draait bij horsum om u als manager of zaakvoerder terug controle te geven over uw organisatie. De invulling omvat strategische adviesverlening bij KMO’s en risicobeheermanagement-oefeningen & interne audit diensten bij beursgenoteerde grote ondernemingen:.

  • Het derde kernprincipe van Agile “acteer als een netwerk” – verwacht dat uw organisatie als een netwerk van zelfstandige teams samenwerkt om één gemeenschappelijk doel te realiseren. Sta daarom tijdig stil bij de strategische richting van uw organisatie, de opportuniteiten in uw bedrijfsomgeving en de interne of externe risico’s die het behalen van uw doelstellingen verhinderen. Zo houdt u als organisatie de focus op uw gemeenschappelijke doel en blijft u alert voor de veranderende omgeving en diens opportuniteiten en risico’s. Zo blijft u als organisatie wendbaar. Zie strategie en risicobeheer-oefeningen niet als éénmalige opdrachten, maar ga ermee aan de slag en neem dit nadien op in uw managementrapportering om continue aandacht te verzekeren.

Wenst u agile binnen te loodsen in uw organisatie? Contacteer ons gerust op het nummer +32 9 378 38 28 of stuur een e-mail naar info@horsum.be. Wij helpen u graag verder.

Frederik Vervoort – 28 augustus 2018

share: