Nieuws

Dubbelinterview Dennis Houthoofd en Frederik Vervoort: “horsum 2.0 biedt dubbel zo veel expertise.”

2016 wordt opnieuw een cruciaal jaar voor horsum. Met de komst van medezaakvoerder Frederik Vervoort voegt de onderneming 15 jaar relevante ervaring en expertise toe. horsum 2.0 is dus klaar voor groei. Oprichter van horsum, Dennis Houthoofd, is enthousiast: “Dankzij de komst van Frederik verdubbelt onze kennis en expertise. We gaan bovendien grotere projecten aankunnen.”

Het lijkt wel alsof de komst van Frederik Vervoort bij horsum in de sterren geschreven stond. Dennis en Frederik kennen elkaar van hun studententijd in Antwerpen, maar verloren elkaar nadien uit het oog. Toch hebben ze er een opvallend gelijkaardig carrièreverloop op zitten. Beide heren gingen na hun studies aan de slag bij één van de big four, om daarna over te stappen naar de industrie. Tot slot volgden beiden de roep tot ondernemerschap en werden zelfstandig consultant.

Een match made in heaven bijna?

Frederik: Ja, zo zou je het kunnen stellen. Ik wou op professioneel vlak iets nieuws uitbouwen en ben op zoek gegaan naar de process mining spelers op de Belgische markt. Ik kwam meteen op de website van horsum terecht en ontdekte dat Dennis de stichter en zaakvoerder achter horsum is. Ik nam contact op met Dennis om te zien wat we voor elkaar konden betekenen in de toekomst en er was meteen een klik.

Dennis: Ik was al een tijdje over de groei van horsum aan het nadenken. Toen Frederik na zoveel jaren opnieuw mijn pad kruiste, was de beslissing snel genomen om samen met hem horsum verder uit te bouwen. Frederik en ik hebben allebei veel expertise in finance, interne audit, procesoptimalisaties en data-analyses. ’Dat is inderdaad een zeer goeie match.

Frederik, wat sprak jou zo aan in horsum?

Frederik: horsum heeft dienstenpakketten die op maat gemaakt zijn van zowel de kmo als van grote ondernemingen. Dat aanbod leunt sterk aan bij het dienstenpakket dat ikzelf in gedachten had. horsum heeft de voorbije vier jaar bovendien een stevig fundament gelegd om door te groeien in de toekomst. Daarnaast kan ik me ook vinden in de visie van horsum.

Wat is voor jullie de grootste sterkte die voortkomt uit deze partnership? 

Dennis: Met Frederik erbij verdubbelt onze kennis en expertise in finance, interne audits en procesoptimalisaties als het ware. We hebben al een flink aantal mooie referenties – zowel bij kmo’s als bij grote bedrijven. Nu zullen we ook grotere projecten kunnen aanvaarden.

Frederik: Mijn komst zal ons meer flexibiliteit geven, en ons toelaten om meer te focussen op business ontwikkeling. Het is ook mooi meegenomen dat we nu geografisch een betere afdekking hebben. Ikzelf ben afkomstig uit de regio Antwerpen, terwijl Dennis en Cédric (Verfaillie) afkomstig zijn uit de regio’s Kortrijk en Brugge.

ZELF IN HET VELD STAAN

Hoe zien jullie horsum evolueren in de komende 3 jaar?

Dennis: horsum zal de komende jaren alleszins blijven focussen op finance, data, processen en business control. Enerzijds bieden we zaakvoerders, managers en CEO’s meer inzicht in financiële cijfers, waardoor ze betere managementbeslissingen kunnen nemen. Daarnaast lichten we hun bedrijfsprocessen door en optimaliseren we die. Deze expertises kun je eigenlijk niet meer los zien van elkaar. Financiële analyses zijn niet meer mogelijk zonder ze aan andere bedrijfsdata te verbinden. Omgekeerd heb je voor goede procesoptimalisaties een gedegen kennis van finance en data analytics nodig.

Frederik: In de toekomst zal horsum nog bijkomende medewerkers aantrekken, maar we blijven er wel op toekijken dat de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en expertise gegarandeerd is. Mijn toetreding moet horsum ook toelaten om in de komende 3 jaar intensief in te zetten op de naambekendheid van horsum en op de uitbreiding van de klantenbasis.

Waarin onderscheidt horsum zich van andere consultancy kantoren?

Dennis: Klanten appreciëren vooral onze pragmatische werkwijze en resultaatgerichtheid.  Ze appreciëren ook enorm dat ons team de juiste en voldoende ervaring heeft om de opdrachten uit te voeren. Dat onderscheidt ons in veel gevallen van grote consultingkantoren waarbij je de meest ervaren mensen vooral te zien krijgt bij de verkoopgesprekken en de final meetings. De vaak onvoldoende ervaren mensen voeren dan het eigenlijke project uit. Dat was destijds voor mij de voornaamste reden waarom ik met horsum ben gestart: ik sta veel te graag zelf in veld.

We onderscheiden ons ook van interim managers, omdat wij onszelf als echte consultants beschouwen. We bieden geen mensen aan, maar leveren advies. Iedere opdracht wordt op maat van de klant uitgewerkt. Soms werken we voor een bepaalde financiële analyseopdracht twee weken aan een stuk door, omdat de klant zo snel mogelijk resultaten wil hebben. Maar het kan ook anders: een procesoptimalisatie opdracht in een kmo kan bijvoorbeeld een doorlooptijd van vier maanden hebben, met slechts één dag per twee of drie weken om met de klant samen te zitten voor het optimaliseren van de processen. Zo worden de dagelijkse activiteiten van de medewerkers van de kmo niet verstoord. Onze flexibiliteit en de aanpak op maat appreciëren onze klanten enorm.

GROOT EN KLEIN

horsum heeft zowel kmo’s als grote ondernemingen als klant. Waar liggen de verschillen voor horsum?

Frederik: We zien inderdaad grote verschillen tussen onze kmo-klanten en grote ondernemingen, maar we bieden beide types bedrijven een aangepast dienstenpakket aan, rekening houdende met de specifieke noden.

Dennis: Kmo’s dwingen ons om pragmatisch, resultaatgericht en flexibel te zijn. ‘Twee voeten op de grond’ is daar meestal het devies. Die mentaliteit vinden we niet altijd terug in grotere ondernemingen, waar je vaak te maken krijgt met overreglementering, te weinig overzicht, en te veel silo-denken. Medewerkers uit grotere ondernemingen zouden soms iets meer de kmo-mentaliteit mogen hebben. Anderzijds kunnen kmo’s ook leren van de professionaliteit van grotere ondernemingen. Kmo’s missen vaak structuur en organisatie. Vooral voor groeiende kmo’s is het belangrijk dat zij de administratieve processen en rapporteringen op een gepaste manier laten meegroeien. Wij werken graag voor zowel kmo’s als grote ondernemingen. Het houdt ons in evenwicht.

Met welke vragen komen die bedrijven zoal naar jullie?

Dennis: Ik denk dat we drie types van klanten hebben. Een eerste groep zijn de kmo-zaakvoerders die ons inschakelen voor strategische oefeningen, financiële analyses of voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Een tweede groep zijn CFO’s van grote en middelgrote ondernemingen die ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten: financiële opdrachten, data-analyses en optimalisaties van afdelingen en processen. Een derde groep van interne auditors en risico-managers schakelt ons in voor interne audits en risico-analyses, waarbij een gedegen kennis van finance, data en processen noodzakelijk is.

Hoe zijn de klantverwachtingen – en vragen veranderd doorheen jullie 15-jarige carrière?

Frederik: De bedrijfswereld is sterk geïnformatiseerd en gedigitaliseerd in de afgelopen 15 jaar, een trend die zich zal verder zetten. De klantenvragen volgen die trend, maar uiteindelijk blijft de klantenverwachting hetzelfde: een resultaatgerichte dienstverlening op maat.

Dennis: Zaakvoerders, managers en CEO’s staan steeds meer open voor externe adviseurs. Ze beseffen dat ons extern advies henzelf, hun medewerkers en hun organisatie toegevoegde waarde geeft. Ze verwachten van consultants dat ze hun sector al goed begrijpen. Verder willen ze na onze opdracht onafhankelijk verder kunnen. Daarom betrekken wij de medewerkers van het bedrijf van bij het begin bij onze opdrachten. Daardoor vergroten we de kansen op een geslaagd verandertraject aanzienlijk en garanderen we een maximale kennisoverdracht.

EEN VOORTREKKER IN PROCESS MINING  

Zien jullie belangrijke evoluties in de consultancy wereld?

Frederik: Ook de consultancy-wereld ontsnapt niet aan het toenemende belang van big data. Horsum probeert hierop in te spelen door een voortrekkersrol op te nemen in nieuwe procesanalysetechnieken en data-analysetechnieken.

Dennis: Bedrijven zetten data analytics meer en meer in om nog succesvoller te worden. Vaak hebben ze die kennis zelf niet in huis. Wij scholen ons op vlak van data analytics en process mining continu bij en integreren deze expertises in onze finance analyses en procesoptimalisaties. Een finance of procesconsultant zonder een gedegen kennis van data analytics en process mining zet zich volgens mij over vijf jaar buitenspel.

Process mining is voor horsum blijkbaar echt de nieuwe mantra. Wat kunnen bedrijven daar precies mee winnen?

Frederik: Onze bedrijven zijn zodanig geïnformatiseerd en gedigitaliseerd, dat het soms een uitdaging is om alle processen en transactiestromen in kaart te brengen. Tegelijk willen bedrijven ook aftoetsen of hun processen en transactiestromen efficiënt verlopen. Process mining is een nog niet zo gekende techniek waarmee je bedrijfsprocessen snel in kaart kunt brengen en optimaliseren. De afgelopen jaren heeft horsum een sterke process mining expertise opgebouwd en we willen ook in de toekomst een voortrekkersrol blijven vervullen op het gebied van process mining.

Dennis: Process mining slaat de brug tussen procesmanagment en data. Puur op basis van geregistreerde gegevens in ERP-pakketten, sofwarepakketten of databanken kan process mining bedrijfsprocessen analyseren en verbeteringsvoorstellen geven. We verwachten dat process mining de komende jaren steeds meer aan belang zal winnen en dat het een onmiskenbare tool wordt om processen te optimaliseren. Procesanalyse zal in de nabije toekomst een combinatie zijn van zowel nieuwe process mining technieken als old school werkwijzen zoals workshops, walkthroughs, flowcharting, value chains, lean technieken, etc.

Wordt horsum dan een puur “data analytics” consulting bedrijf?

Dennis: Expertise in data analytics zal steeds noodzakelijker worden en we zullen hierin blijven investeren. Maar we willen geenszins een puur data analytics bedrijf worden. De combinatie van expertise in data analytics, processen en finance biedt wat ondernemingen echt nodig hebben.

Frederik: Data analytics is een zeer ruim domein en omvat onder meer “customer”, “accounting”, “people” en “operational analytics”. Elke discipline heeft zijn nut in verschillende domeinen. Data analytics kan, net zoals process mining, al dan niet in combinatie met andere tools, de aangewezen techniek zijn om het vooropgestelde doel te bereiken. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het belang van data analytics zal toenemen, maar het is maar één tool in het dienstengamma dat horsum aanbiedt. Het belangrijkste blijft dat we een dienstverlening op maat leveren aan de klant, al dan niet gebruikmakend van data analytics.

DE TOEKOMST

Hoe groot willen jullie worden?

Dennis: We willen zeker verder groeien, maar tegelijk willen er blijven over waken dat we de gepaste projectteams met de juiste expertise kunnen inzetten en dat de kwaliteit van onze resultaten voldoende gewaarborgd wordt. We willen niet zo groot worden dat we zelf vervallen in het verhaal van de grotere consultancy kantoren waarin de inbreng van Frederik en mezelf beperkt wordt tot het verkoopsluik en de finale meeting.

Frederik: Het is de bedoeling dat we de komende drie jaar sterk inzetten op business ontwikkeling om groei te realiseren. Een uitbreiding van het horsum-team is dus goed mogelijk. Maar we focussen ons niet te veel op een specifieke orde van grootte en zoals Dennis aangeeft: we vinden het belangrijk om betrokken te blijven bij het veldwerk.

Met het oog op die uitbreiding: wat is het DNA van een horsum medewerker?

Dennis: Flexibiliteit, leergierigheid en respect.

Frederik: De horsum sapiens is voor mij een energiek, analytisch, leergierig en hands-on persoon die professionaliteit, pragmatisme en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel draagt.

Kristof Maddelein - 23 februari 2016

share: