Nieuws

Risicomanagement bij Lithoss

news item photo

In december 2013 voerde horsum bij Lithoss de risicomanagementoefening voor KMO’s uit. We vroegen Bart Ardies, Managing Director van Lithoss, hoe hij en zijn medewerkers deze oefening rond risicomanagement hebben ervaren.

In december 2013 voerde horsum bij Lithoss de risicomanagementoefening voor KMO's uit. Lithoss is Belgisch fabrikant van traditionele, handgemaakte design schakelaars. Deze design schakelaars zijn beschikbaar in diverse exclusieve hoogwaardige afwerkingen.

We vroegen Bart Ardies, Managing Director van Lithoss, hoe hij en zijn medewerkers deze oefening rond risicomanagement hebben ervaren.

Welke meerwaarde heeft deze oefening rond risicomanagement voor Lithoss gehad?

"De oefening had een directe impact op meerdere vlakken:

  • Het heeft me als bedrijfsleider de kans geboden om alle gedachten en ideeën die in mijn hoofd speelden overzichtelijk op papier te zien staan, op een manier waarop ik het zelf nooit had kunnen doen. Dit is op zich al verrijkend en verhelderend;
  • De oefening rond risicomanagement voor KMO's betrekt iedereen in het proces. Ik zie bij alle betrokkenen een overstijging van het individuele belang, naar het denken in termen van groepsbelang. De verschillende afdelingen komen dichter bij elkaar om samen verzuchtingen en opportuniteiten te bespreken;
  • Bij de voorstelling van de resultaten werden pijnpunten blootgelegd die ik misschien wel had verwacht, maar liever niet had gezien. Hierdoor besef ik dat er werkpunten zijn die normaliter niet bovenaan mijn lijst staan, maar waar we als bedrijf wel moeten aan werken."

Hoe hebben de medewerkers deze oefening ervaren? Wat is hun feedback?

"Ik krijg algemeen lovende reacties. De medewerkers voelen zich betrokken, want ze hebben hun eigen inbreng kunnen geven. De oefening geeft ook aan iedereen de mogelijkheid om het bedrijf eens vanuit een ander perspectief te bekijken. De meesten dachten vooral in termen van hun afdeling (verkoop, R&D,...) en hebben nu nog meer ingezien dat alles aan elkaar hangt. Iedereen is nu sterk gemotiveerd om hier iets aan te doen."

Waarom is deze risicomanagement oefening ook interessant voor een KMO (en niet enkel voor grote ondernemingen)?

"Ik zou bijna durven zeggen dat deze korte oefening net voor een KMO van toepassing is. In grotere bedrijven wordt er meer vergaderd, worden er meer plannen opgesteld en wordt er meer omkaderd. Als KMO staat iedereen dagdagelijks mee in de vuurlinie en is er (te) weinig tijd en objectiviteit voor zelfanalyse. horsum zorgt voor die analyse en komt op heel beperkte tijd met een efficiënt en vooral haalbaar plan."

Waarom zou je de risicomanagement oefening van horsum aanbevelen?

"Initieel stond ik eerlijk gezegd wat sceptisch tegenover een "consultancy"-oefening voor een kleine KMO. Ik ging er van uit dat die enkel voor grote bedrijven met soms logge structuren weggelegd zijn. Ik vreesde dat een risicomanagement oefening te ver van onze realiteit zou staan en te veel gedicteerd zou worden vanuit een "Vlerick-boekje". We kregen echter een algemene en haarscherpe analyse van ons bedrijf, met een duidelijke afbakening van heel concrete risicofactoren en een grote verduidelijking van waar de werkpunten voor de komende tijd liggen, zowel op korte als op langere termijn. En iedereen schaart zich achter die werkpunten, want ze komen vanuit de groep.

horsum werkt "down to earth", relevant, efficiënt en "to the point". Het gevolg daarvan is een concreet plan, gedragen door iedereen. An en Dennis slagen er in om iedereen voldoende te betrekken, te laten meewerken en om van hieruit snel en scherp te analyseren."

Wilt u ook sneller uw bedrijfsdoelstellingen behalen? Dan komen we graag eens langs. Stuur een email naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie. horsum is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

horsum helpt bedrijven in de technologische industrie - groot én klein - hun business op snelheid te brengen.

share: