Data analytics

Accelereer uw procesoptimalisatie met uw eigen bedrijfsdata!

Terug naar overzicht
  • Bent u niet zeker over welke databronnen en -sets uw bedrijf beschikt?
  • Zitten er structurele fouten in uw bedrijfsdata, of is deze vervuild?
  • Zijn de KPI's waarop u momenteel rapporteert wel de juiste?
  • Vormt het een uitdaging om de key takeaways uit uw grote hoeveelheid bedrijfsdata te halen?
  • Wilt u uw bedrijfsdata omzetten naar eenvoudige en overzichtelijke grafieken?

Aanpak

Uw organisatie beschikt over een grote hoeveelheid bedrijfsdata die in verschillende IT-systemen geregistreerd wordt. Deze data is een waardevolle informatiebron in uw voortdurent streven naar verdere efficiëntie en effectiviteit. Met de juiste gefaseerde aanpak zet u deze gegevens om in inzichten waarmee u direct aan de slag kan!

01

Uw bedrijf, context en gewenste uitkomst leren kennen
U vertelt ons over uw onderneming, processen en context van de data-analyse. Welke inzichten wil u verkrijgen? Op welke uitdagingen stoot u tijdens het verkrijgen van deze inzichten? Over welke databronnen of -sets beschikt u die uw organisatie vooruit helpen? Op welke key performance indicators wil u rapporteren? Vertellen deze KPI's wel wat u wil weten, of zijn er andere kengetallen die u nog meer informatie verschaffen?

02

Uw data verzamelen, controleren en opschonen
U bezorgt ons de relevante data uit de verschillende databronnen, of we koppelen hier rechtstreeks op aan. We analyseren het datamodel op structurele fouten en voeren een datacleaning uit om met accurate en bruikbare data aan de slag te gaan.

03

Uw data analyseren
Om de gewenste inzichten uit uw data te destilleren, voeren we diepgedreven data-analyses uit. Dit doen we steeds vanuit een businessperspectief, zodat uw relevante businessprocessen steeds kritisch in vraag worden gesteld met oog op verhoogde efficiëntie of effectiviteit.

04

Uw rapportering en datavisualisatie
Door de resultaten weer te geven aan de hand van heldere figuren en grafieken, verkrijgt u een duidelijk inzicht in de resultaten. U krijgt een overzichtelijk rapport met de belangrijkste bevindingen, dat naast de vooropgestelde prestatie-indicatoren ook concrete verbeteropportuniteiten en aanbevelingen bevat waar u direct mee aan de slag kan.

05

Uw toekomstige inzichten
Indien gewenst, blijft u ook na oplevering nieuwe inzichten opdoen en volgt u het geheel verder op. Met Power BI als motor beschikt u met uw overzichtelijk dashbord over een toekomstbestendige rapportering – geheel autonoom en gestandaardiseerd. De recentste gegevens houden het automatisch up-to-date, waardoor u 24/7 de vinger aan de pols houdt.

Betaal minder en vraag uw subsidie aan

Dit project komt in aanmerking voor de Vlaamse KMO-portefeuille.