Enkele referenties

David Houthoofd photo

"Dankzij een structurele aanpak van horsum werden onze IT behoeften in detail bepaald. Op deze manier konden we de markt benaderen en op zoek gaan naar het pakket dat het dichtst aansluit op onze behoeftes. Met horsum haalden we een echte expert in huis zodat onze organisatie zich kon blijven focussen op haar kerntaken."

Filip Lietaer photo

"Als snelgroeiende KMO hadden wij nood aan een duidelijke helicopterview van al onze processen. horsum is er met een no-nonsense aanpak in geslaagd om de ganse organisatie actief te laten participeren in dit project. Resultaat is een adviesrapport vol nuttige aanbevelingen dat tevens als basis zal dienen om in gesprek te gaan met diverse IT partners. "

David Waelkens photo

"horsum heeft dankzij hun gestructureerde aanpak en open dialoog met de verschillende departementen onze flows perfect in kaart gebracht. Met deze flows kunnen wij werken aan structurele verbeteringen om onze groei te ondersteunen en hebben we een duidelijk draaiboek om de juiste keuze van ERP partner te vinden."