Selecteer een passend ERP-systeem

U zoekt een nieuw ERP-systeem... maar weet u precies wat u ervan verlangt? U wenst te voorkomen dat u investeert in een ERP-systeem dat niet aan uw wensen voldoet? Zijn uw toekomstige bedrijfsprocessen in kaart gebracht? Heeft u nagedacht over de gewenste rapporteringen en vereiste dataregistraties? Kortom, weet u wat u echt verwacht van uw nieuw ERP-systeem en wat een leuke extra is? Indien u hier niet volmondig “ja” op kan antwoorden, dient u een stapje terug te zetten naar een goede voorbereiding van uw ERP-project.

Uw uitdagingen

Een ERP-systeem selectietraject brengt vaak volgende uitdagingen met zich mee:

  • Intern heeft u onvoldoende kennis van de ERP markt. U wil een partner met kennis van de markt om zo snel en efficiënt mogelijk het passende ERP-systeem te selecteren (aankoop software of SAAS, ...?)
  • U voelt zich onvoldoende vertrouwd met de gangbare stappen van een selectietraject. U wenst dergelijk belangrijk traject gestructureerd aan te pakken zonder essentiële stappen over te slaan.
  • U wenst te vermijden dat potentiële leveranciers u “blaasjes wijsmaken” of overbluffen met moeilijk vakjargon. U wil een onafhankelijk klankbord om ERP-systemen en partners te evalueren.
  • U heeft intern geen medewerker ter beschikking met voldoende tijd of ervaring om dit selectietraject in goede banen te leiden.
  • U wenst te voorkomen dat het selectietraject te lang aansleept. Zo wil u “moeheid” binnen de organisatie, nog voor het project gestart is, vermijden.

Hoe wij helpen

Vanuit onze ERP-database en marktkennis stellen we een longlist van ERP-systemen en -leveranciers op. Vanuit deze longlist vertrekt het selectietraject om uiteindelijk de juiste partner te selecteren met een ERP-systeem dat het beste bij uw onderneming past. 

Concreet begeleidt horsum uw organisatie doorheen het volledige selectietraject:

  • Opmaken van een highlevel “lastenboek” met alle functionele wensen en bijhorende omschrijving van uw organisatie.
  • Opstellen van een longlist van leveranciers om uit te nodigen voor een eerste kennismakingsgesprek.
  • Begeleiding bij analyse van ontvangen offertes en de opmaak van scenario’s voor demosessies (Proof of Concept).
  • Advies en ondersteuning bij contractonderhandelingen en financiële analyse van de investering.

Interesse?

Wilt u zich laten bijstaan tijdens de zoektocht naar een nieuw ERP-syteem? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie.

Deze dienst kan in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere diensten.