Audit planning

Het management heeft de risico’s in kaart gebracht en de nodige controles geïmplementeerd? Dan rijst nu de vraag om een onafhankelijke en objectieve beoordeling van dit beheerssysteem en bijhorende controlemechanismen. Dit is de rol van de interne auditfunctie.

Vanzelfsprekend zijn ook hier de resources beperkt en dient u deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. De opmaak van een goede audit planning met aandacht voor de verschillende prioriteiten is hierbij cruciaal.

Uw uitdagingen

De opmaak van een goede auditplanning is een evenwichtsoefening waarbij een antwoord dient gevonden te worden op volgende vragen:

 • Binnen uw onderneming onderscheidt u risicovolle maar weinig materiële processen of entiteiten tegenover meer gestandaardiseerde processen of entiteiten met meer financiële impact. Hoe vindt u de juiste balans tussen deze twee groepen in uw audit plan?
 • Hoe verzekert u periodieke audits van elke locatie of proces via een rotatieplan?
 • Hoe combineert u dit rotatieplan met de nodige flexibiliteit om in te spelen op urgente ad-hoc controle-incidenten?
 • Hoe vermijdt u overlap met de scope van andere departementen zoals de kwaliteitsdienst of leveranciersaudits door de aankoopdienst? Worden de bevindingen van alle departementen wel geïntegreerd in één risicobeheerssysteem?
 • Hoe kunnen control self-assessments bijdragen tot uw audit plan?
 • Hoe integreert u de expertise van derden binnen uw audit planning om zo blinde vlekken binnen uw scope te vermijden?

Hoe wij helpen

Onze jarenlange ervaring in interne audit stelt ons in staat om via een transparante en objectieve methodologie uw audit planning mee vorm te geven.

Een auditplanning die via deze methodologie tot stand komt, biedt het nodige comfort aan uw management, Raad van Bestuur en Auditcomité dat de aanwezige risico’s tijdig geïdentificeerd en periodiek geëvalueerd zullen worden.

Concreet kan horsum u begeleiden bij de volgende zaken:

 • Op uw vraag voldoen wij aan de volledige opbouw van uw audit plan; vertrekkend van een risk assessment.
 • We begeleiden uw audit team in het hele planningstraject. Op die manier:
  • Verzekeren we de objectiviteit van het proces en reduceren we de invloed van de interne politiek binnen uw onderneming;
  • Vermijden we het bestaan van blinde vlekken. Domeinen waarbinnen uw audit team de nodige expertise ontbreekt, worden zo ook opgepikt in uw audit plan;
  • Integreren we de planning van andere assurancedomeinen. Zo bieden we het management meer comfort over de interne controles die bestaan binnen uw onderneming.

Interesse?

Gebeurt uw audit planning nog ad hoc en heeft u nood aan een meer methodologische aanpak? Of had u graag enkele verfijningen aangebracht aan uw huidige methodologie? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere interne auditdiensten.