Control Management

U heeft succesvol de risicoanalyse van uw onderneming afgerond en weet aan welke risico’s u de meeste prioriteit zal geven. De volgende stap is de opzet van een beheerssysteem waardoor de risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen herleid worden. Een van de mogelijkheden is de implementatie van interne controles.

Uw uitdagingen

Bij de opzet en bewaking van een intern controlesysteem kunnen volgende moeilijkheden opduiken:

  • U wilt een systeem van interne controles implementeren, maar u vraagt zich af wat de meest effectieve en efficiënte manier is om dit te doen.
  • In het verleden werd een systeem van interne controles opgezet. Intussen zijn uw activiteiten en de omgeving waarin uw onderneming opereert sterk geëvolueerd. Daardoor twijfelt u of de bestaande interne controles de risico’s nog voldoende afdekken.
  • U heeft het gevoel dat bepaalde bestaande controles efficiënter kunnen opgezet worden. Het ontbreekt u echter aan de interne resources om de bestaande controles te evalueren en rationaliseren.
  • De alsmaar toenemende digitalisering van de bedrijfswereld brengt nieuwe risico’s met zich mee en het wordt belangrijker dan ooit om deze te beheersen. U heeft echter onvoldoende kennis in huis om gepaste interne controles voor het IT-landschap te implementeren.

Hoe wij helpen

Door onze jarenlange ervaring met interne controlesystemen in diverse sectoren, is horsum uw ideale partner voor al uw interne controle vraagstukken.

Concreet kan horsum u begeleiden bij de volgende zaken:

  • Op basis van een screening van de processen binnen uw onderneming en de geïdentificeerde risico’s, maken wij een lijst op met aanbevolen controles.
  • Met de lijst van aanbevolen controles kunt u zelf aan de slag of wij begeleiden uw organisatie bij de implementatie van het controleplan.  
  • Wij onderzoeken de bestaande controles en gaan na of deze nog (steeds) effectief zijn om de actuele risico’s in te perken. Verder gaan wij na of de controles op de meest efficiënte manier worden uitgevoerd.
  • Wij helpen uw controles naar een volgend niveau te brengen op basis van de ‘best practices’ volgens de geldende standaarden.
  • Wij begeleiden u bij de opzet van een bewakingssysteem zodat de naleving van de procedures ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Interesse?

Heeft u moeilijkheden bij de opzet of de bewaking van een intern controlesysteem? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere interne auditdiensten.