Risk Assessment

Ondernemingen bevinden zich tegenwoordig in een alsmaar sneller ontwikkelende omgeving. Hierin worden bedrijfsleiders continu geconfronteerd met tal van hindernissen.

Deze kunnen de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen in het gedrang brengen. Nog te vaak zijn managers bezig met het “blussen van brandjes” die misschien vermeden hadden kunnen worden met de juiste beheersmaatregelen. Heeft u ook soms het gevoel dat u niet alle bedrijfsrisico’s onder controle heeft? Vindt u het moeilijk om te begrijpen welke risico’s uw focus verdienen? Een degelijke risicoanalyse is de eerste stap bij de opzet van een beheerssysteem en de implementatie van controlemaatregelen.  

Uw uitdagingen

Uw onderneming wordt geconfronteerd met veel risico’s. Ze op een systematische manier in kaart brengen, brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Mogelijks botst u daarbij op de volgende obstakels:

  • U weet niet hoe u een risicoanalyse gestructureerd kan aanpakken, zodat u rekening houdt met alle mogelijke risico’s.
  • U heeft intern geen resources ter beschikking met voldoende tijd of ervaring om deze analyse in goede banen te leiden.
  • U wenst te voorkomen dat de risicoanalyse enkel een zaak van het hoger management blijft, zonder dat de volledige organisatie wordt betrokken. Zo vergeet u geen “verborgen” risico’s in uw analyse op te nemen.
  • U wilt vermijden dat enkel de financiële risico’s in kaart worden gebracht, terwijl ook heel wat andere gebeurtenissen de doelstellingen van uw onderneming kunnen bedreigen.
  • Risico’s worden niet duidelijk geformuleerd, waardoor de implementatie van effectieve beheersmaatregelen bemoeilijkt wordt.

Hoe wij helpen

horsum weet dat risico’s nemen inherent en zelfs noodzakelijk is wanneer u onderneemt. Wij willen u helpen bedachtzaam om te gaan met deze risico’s. Vanuit onze ervaring bieden wij een gestructureerde aanpak om de risicoanalyse in goede banen te leiden.

Concreet begeleidt horsum uw organisatie doorheen de volledige analyse:

  • We reiken een kader aan waardoor de denkoefening gestructureerd kan verlopen, rekening houdend met verschillende invalshoeken (organisatorisch, financieel, politiek, ...).
  • We stimuleren ‘out-of-the-box’ denken door middel van verschillende oefeningen. Hierdoor worden ook de minder voor de hand liggende risico's geïdentificeerd.
  • Vertrekkend vanuit de doelstellingen van uw onderneming, stellen we een inventaris op van gebeurtenissen die de realisatie van die doelstellingen in het gedrang kunnen brengen.
  • Samen met uw medewerkers denken we na over de oorzaken van die gebeurtenissen en de kans van optreden.
  • Op basis van de kans dat een bepaald risico zich voordoet en de mogelijke gevolgen bij optreden, stellen we een prioriteitenlijst op. Zo weet u welke risico’s focus nodig hebben.

Interesse?

Wilt u zich laten bijstaan tijdens de risicoanalyse van uw onderneming? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere interne auditdiensten.