Training & Counseling

U heeft een beheerssysteem opgezet in de onderneming waarbij interne controles werden uitgedacht. Theoretisch staat uw onderneming nu een stap dichter bij de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het is echter belangrijk dat het interne controlesysteem geen dode letter blijft. Om een kans op slagen te hebben, is het noodzakelijk voor het systeem om zich doorheen de volledige onderneming te verspreiden. Niet alleen de Raad van Bestuur, maar ook de werknemers moeten helemaal overtuigd zijn van het nut van dergelijk systeem. Zo niet, is de kans groot dat niet iedereen zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.

Niet alleen de reikwijdte van het systeem, maar ook de continue bewaking ervan is een belangrijke factor om te slagen. Het is niet ondenkbaar dat u af en toe voor uitdagingen staat waarbij u niet meteen weet hoe u deze het beste aanpakt. Daarnaast is het geen eenvoudige taak om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in het gebied van interne audit.

Uw uitdagingen

Of u nu over een intern audit departement beschikt of niet. Of er al een systeem van interne controles is geïntroduceerd of niet.  Af en toe wordt u geconfronteerd met bepaalde uitdagingen:

  • Uw interne auditor of riskmanager worstelt met bepaalde problemen en wenst een partner om samen aan een oplossing te werken.
  • U heeft intern niet de nodige resources om informatiesessies rond bepaalde thema’s uit te werken.
  • U vraagt zich af of u wel nog op de hoogte bent van de nieuwste risico’s die de nieuwe technologieën en regelgevingen met zich mee brengen.
  • De werknemers staan weigerachtig tegenover de invoering van interne controles omdat ze het nut er niet van in zien.

Hoe wij helpen

Wij kunnen u of uw interne audit departement op verschillende manieren ondersteunen:

  • Wij begeleiden een workshop waarin awareness rond interne controle wordt gecreëerd bij de betrokken werknemers. Op een bevattelijke manier tonen wij het belang van interne controles en de verantwoordelijkheid van de werknemers aan.
  • Wij reiken een toolkit aan om het belang van interne controles in uw onderneming te communiceren en uw medewerkers hiervoor warm te maken.
  • Wij trainen uw management of werknemers rond specifieke interne controle aspecten, zoals fraudepreventie, informatiebeveiliging, ...
  • Wij verlenen ondersteuning bij de implementatie van een goede corporate governance structuur.

Interesse?

Worstelt u met bepaalde vraagstukken of problemen rond interne audit en risicobeheersing? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere interne auditdiensten.