ERP Readiness

U weet dat een nieuw ERP-systeem meer structuur kan brengen en uw organisatie kan laten accelereren. Maar… schrikken de verhalen over dure en gefaalde ERP-implementaties u af om de stap te zetten?

Vaak ligt een gebrekkige voorbereiding aan de basis van een moeilijke ERP-implementatie. Organisaties nemen te vaak meteen contact op met mogelijke ERP-leveranciers zonder vooraf duidelijk te bepalen hoe het nieuwe ERP-systeem de organisatie moet ondersteunen. Als gevolg is er geen duidelijke richting en gaat de ERP- implementatie alle richtingen uit, behalve voorwaarts.

Om dit te vermijden heeft horsum een gestructureerde én bewezen aanpak ontwikkeld. Een aanpak die organisaties voorbereidt op de selectie en implementatie van een nieuw ERP-systeem.

Uw uitdagingen

Organisaties op weg naar een nieuw ERP-systeem worstelen met volgende uitdagingen:

  • De essentiële stappen van een voorbereidend traject zijn binnen de organisatie niet duidelijk.
  • Intern heeft een organisatie onvoldoende kennis of beschikbaarheden om een voorbereidend traject in goeie banen te leiden.
  • Organisaties blijven “vastzitten” in een voorbereidend traject. Men slaagt er niet in om vooruitgang te boeken waardoor het enthousiasme voor het ERP-project binnen de organisatie verdwijnt.
  • Jarenlange ervaring met het huidige ERP-systeem maakt het voor medewerkers moeilijker om “openna te denken over de mogelijkheden van een nieuw ERP-systeem.
  • Organisaties ontbreken interne capaciteit om op een coherente manier de toekomstige bedrijfsprocessen, aansluitende rapportering en vereiste dataregistraties te definiëren.
  • De toekomstvisie van de organisatie is nog onduidelijk. Hierdoor is het onduidelijk welke bedrijfsactiviteiten een nieuw ERP-systeem moet ondersteunen.

Hoe wij helpen

horsum begeleidt organisaties bij de voorbereiding op een nieuw ERP-systeem:

  • Samen met het management en key medewerkers bepalen we een duidelijke strategie en visie voor de organisatie. Zo ontstaat een helder én gedragen beeld van waar de organisatie naartoe wenst te gaan.
  • Wanneer de bestemming duidelijk is, vertalen we dit naar toekomstige bedrijfsprocessen. We tekenen de meest efficiënte processen uit op maat van de onderneming. Deze toekomstige bedrijfsprocessen bepalen mee wat het nieuwe ERP-systeem al dan niet moet kunnen. Ook de gewenste rapporteringen die uit dit nieuwe ERP-systeem moeten rollen, nemen we mee in deze voorbereiding. Aansluitend bepalen we de dataregistraties die nodig zijn om deze rapportering te voeden.

Interesse?

Wilt u ook van uw nieuwe ERP-systeem een succes maken? Dan komen we graag langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie.

Deze dienst kan in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille. Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere IT transformatiediensten.