uw onderneming is een...

kmo
Grote onderneming

Enkele referenties

Nicolas Ampe photo

"horsum voerde met ons en onze medewerkers zeer constructieve en open gesprekken die leidden tot de gepaste adviezen. Op basis van deze adviezen werd onze manier van werken aangepast. Door de duidelijke communicatie hiervan werden alle neuzen in dezelfde richting gebracht."

Guido Maertens photo

"horsum heeft ons geholpen om onze ERP-noden te bepalen en te structureren. We weten nu wat we willen. Hiermee kunnen we naar softwareverkopers stappen. Dit maakt ons veel sterker in de komende gesprekken met die verkopers. Het zal ons veel tijdswinst opleveren."

Marie Jeanne Van Camp photo

"In samenwerking met horsum maakten we een analyse over de werking van Mare Tours. horsum hielp ons om op een efficiënte en gestructureerde manier tot bepaalde inzichten te komen. In de oefening betrok horsum zowel het managementteam als alle medewerkers. Op basis van deze analyse konden we nieuwe doelstellingen opstellen en strategische beslissingen nemen. We gaan er de volle 100% voor!"