Benut uw werkkapitaal optimaal

Hoe kunnen KMO's meer geld vrijmaken door hun werkkapitaal te optimaliseren?

Stijgt het voorraadniveau van uw KMO in vergelijking met vorige jaren? Wordt vaak te veel voorraad aangekocht? Betalen uw klanten steeds later? Worden de openstaande facturen goed opgevolgd? Wordt u steeds meer met oninbare vorderingen geconfronteerd? Ervaart u meer druk van uw leveranciers voor een snellere betaling? Doet u aan goed cash management?

Wat?

We identificeren de stromen die het werkkapitaal in uw KMO in belangrijke mate beïnvloeden. We bepalen het verbeteringspotentieel en geven advies. Samen met u en uw medewerkers bespreken we wat mogelijk is. Sommige verbeteringsadviezen kunnen direct worden toegepast (quick wins). Voor de andere verbeteringspistes stellen we een actie- en implementatieplan op.

Voor wie?

Elke KMO die het beheer van haar voorraden & productie, verkoop & klantenvorderingen en aankoop & leveranciersschulden wenst te optimaliseren om zo sneller en meer geld vrij te maken.

Waarom?

  • Veel KMO's onderschatten nog het belang van werkkapitaalmanagement. Een goed management kan de afhankelijkheid van externe financierders verminderen. Het vrijgekomen geld kan voor nieuwe strategische investeringen gebruikt worden.
  • In een periode van liquiditeitstekorten heeft een KMO al te vaak de reflex om eerder agressief klantenvorderingen te innen, betalingen aan leveranciers uit te stellen en/of te wachten om voorraden aan te vullen. Dit zijn reflexen die de symptomen van werkkapitaalproblemen aanpakken, maar zeker niet de oorzaken. Enkel door de oorzaken op een gepaste wijze aan te pakken, kunnen veel werkkapitaalproblemen vermeden worden. Daarenboven kan zo'n aanpak ook leiden tot kostenreducties.
  • In veel KMO's zit heel wat geld vast in voorraden, productie en klantenvorderingen. In deze bedrijven liggen er dus heel wat opportuniteiten klaar om het werkkapitaal te optimaliseren en geld vlugger vrij te krijgen.

Interesse?

Wenst u ook het werkkapitaal in uw KMO te optimaliseren? Dan komen we graag eens langs. Stuur een e-mail naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie.

Deze dienst kan in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille.

 

Toch niet meteen wat u zocht? Ontdek hier onze andere diensten voor KMO's.