Business advisory

Leversnelheid verhogen, hoe doet u dat? | CASE

news item photo

Waarom zou u uw leversnelheid willen verhogen?

Grote multinationals scheppen verwachtingen bij consumenten of individuen om alles sneller, beter en efficiënter te bezorgen. Levering binnen 24u of zelfs same day delivery zijn niet meer weg te denken uit onze leefomgeving. Dit trekken we bewust of onbewust door naar de verwachtingen die we als professionele klant hebben ten opzichte van onze leveranciers.

Ook bij uw klanten is deze verwachting meer en meer aanwezig. Zo deed ook een productieonderneming (KMO) beroep op horsum met de vraag: “Hoe verhogen we onze snelheid van uitleveren?”. Meerdere shiften en additionele werkkrachten brachten geen soelaas. Maar wat dan wel? Tijd om het supply chain proces onder de loep te nemen en de key takeaways met u te delen.

Aanpak

horsum analyseerde het huidige proces op alle vlakken van de supply chain: order intake van klanten, beschikbaarheid van voorraad, het productieproces, de productieplanning en de logistieke flow die erop volgt. De uitdaging was om de juiste artikels op het juiste moment te produceren, in te pakken en te verzenden.

De onderneming plande bovendien een implementatie van een nieuw ERP-pakket, wat het juiste momentum bood om de processen te evalueren.

Op basis van een pragmatische aanpak waarbij we data-analyse, interviews en workshops combineren, kwamen we snel tot enkele verbetervoorstellen. Deze voorstellen toetsten we af met de CEO en COO en stuurden bij waar nodig.

Resultaten

Op het einde van de rit zorgde de aanpak voor een uitgewerkt en gevalideerd toekomstig proces.
Dit proces maakte gebruik van het hybride push-pull principe, waardoor een efficiëntere inrichting van de productieflow mogelijk was. We adviseerden in de manier waarop ze het productieproces inzichtelijker en transparanter konden maken door meerdere productiestappen te definiëren en te laten registreren in het ERP-systeem. Daarnaast illustreerden we hoe een efficiënte planning ervoor zorgde dat magazijniers gestuurd werden in hun dagdagelijkse taken, zodat zij ook de juiste (en alle) taken uitvoerden die nodig zijn. Tot slot berekenden we de optimale voorraadniveaus voor alle voorraaditems en herdachten we het pick-proces om de logistieke flow te optimaliseren. Hierdoor kan de onderneming het transport op de juiste momenten boeken. Dit alles met het doel om de juiste artikels op het juiste moment te verzenden.

Gefaseerde implementatie

Voor de onderneming werd dit de toekomstige situatie die voorop werd gesteld en naar geëvolueerd zou worden. horsum maakte een plan van aanpak om gefaseerd de verbeteropportuniteiten aan te pakken en de beoogde toekomstige organisatie te realiseren. Een gefaseerde aanpak was nodig, doordat sommige wijzigingen in het proces immers een project an sich inhouden.

Door alles in kaart te brengen en het doel duidelijk te definiëren, weten alle betrokken medewerkers in het proces wat de visie van de onderneming is en naar waar we evolueren. Dit helpt om enkele huidige frustraties te kaderen alsook om hen te motiveren bepaalde topics aan te pakken.

Evolueren naar een next level organisatie is geen eenvoudige klus. Daarom is het ook van belang dat er iemand de rol van projectmanager op zich neemt om enerzijds de verschillende lopende projecten op te volgen, maar anderzijds ook te bewaken dat men nog steeds naar het gedefinieerde doel evolueert. De projectmanager motiveert de verschillende teams en kan tijdig issues escaleren. Zo bewaakt de projectmanager dat men progressie blijft maken tot alle actiepunten geïmplementeerd zijn en de onderneming de klanten sneller kan beleveren.
 

Wenst u ook gefaseerd naar een hoger doel te evolueren? Wenst u hierbij ondersteuning van een externe partij? Contacteer ons vrijblijvend.


Daphne Dockers - 15 maart 2022

share: