Professionaliseer uw rapportering

Hoe kunnen uw specifieke rapporteringsnoden realiteit worden?

Terug naar overzicht
  • Hoe weet u of uw strategie goed uitgevoerd wordt?
  • Hoe garandeert u de juistheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers?
  • Hoe bepaalt u de juiste key performance indicators (KPI’s) om het management in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen?
  • Wordt u overladen met verscheidene rapporten?
  • Hoe kunt u snel bijsturen?

Aanpak

Meten is weten. Dit oude gezegde is nog steeds correct, zeker in deze technologische industrie. Slimme ondernemingen bepalen zowel financiële als operationele KPI’s. Op die manier worden strategische beslissingen onderbouwd genomen. horsum heeft uitgebreide ervaring en expertise in het opzetten van rapporteringen. Omdat iedere onderneming zijn specifieke rapporteringsnoden heeft, begeleiden wij u naar de beste aanpak voor deze uitdagingen.

01

Wij gaan na welke data er nodig is om tot inzichtelijke rapporteringen te komen. Hierbij houden we steeds de ‘operational excellence’ strategie in gedachten en gaan we op zoek naar de meest efficiënte manier om tot de gewenste rapporteringen te komen.

02

Wij brengen de gewenste rapporteringen in kaart, zowel op financieel als operationeel vlak. Samen bepalen we uw KPI’s. Op die manier kunnen prestaties snel geanalyseerd worden en zo nodig bijgestuurd worden.

Dit alles wordt in het licht van uw doelstellingen, strategieën en processen opgesteld. Bovendien kan uw rapportering nog verder gevisualiseerd worden aan de hand van Power BI.