Enkele referenties

Luc Jennes photo

"De menselijke aanpak, het respect voor de noden van alle medewerkers en ook van het management typeren de werkwijze van horsum. Op een efficiënte manier, zonder grote theorieën, werd onze bedrijfsstructuur klaargezet om de toekomstige groei te kunnen opvangen. Het in kaart brengen van onze bedrijfsprocessen gebeurde met dezelfde gedrevenheid. horsum als partner bracht ons bedrijf op een hoger niveau. Topsamenwerking! "

Willem Declercq photo

"Geen wollige praat, maar direct implementeerbaar advies!"

Roeland Van Dessel photo

"Dankzij de constante open vraagstelling van horsum kwamen enkele zaken naar boven die enerzijds resulteren in een paar quick wins. Anderzijds slaagden ze erin de processen en onderbouw van ons bedrijf helder en inzichtelijk te maken. horsum samengevat: professioneel, gedreven, flexibel en to the point! "