Enkele referenties

Roeland Van Dessel photo

"Dankzij de constante open vraagstelling van horsum kwamen enkele zaken naar boven die enerzijds resulteren in een paar quick wins. Anderzijds slaagden ze erin de processen en onderbouw van ons bedrijf helder en inzichtelijk te maken. horsum samengevat: professioneel, gedreven, flexibel en to the point! "

Kathleen Wille photo

"horsum schiep duidelijkheid in onze end-to-end bedrijfsprocessen en documenteerde deze op een professionele wijze. Dit creëerde bij Velleman’s medewerkers meer kennis van en inzicht in zowel de processen als de globale organisatie. horsum gaf ook rapporteringsadvies zodat we onze strategie beter kunnen aansturen."

Christophe Jacob photo

"horsum zou ik aanbevelen omwille van hun efficiënte manier van werken, doelgerichtheid en openheid naar medewerkers toe. En vooral omdat de resultaten van het project al heel snel voelbaar waren binnen onze onderneming."