Referenties

David Houthoofd photo

"Dankzij een structurele aanpak van horsum werden onze IT behoeften in detail bepaald. Op deze manier konden we de markt benaderen en op zoek gaan naar het pakket dat het dichtst aansluit op onze behoeftes. Met horsum haalden we een echte expert in huis zodat onze organisatie zich kon blijven focussen op haar kerntaken."

Stijn Lannoo photo

"Het in kaart brengen en optimaliseren van de rapporteringsprocessen heeft Revive inzicht gegeven in enerzijds waar we op vandaag staan en anderzijds waar we in de toekomst willen naar evolueren, kortom een duidelijke opdracht met een duidelijk resultaat!"

Christophe Jacob photo

"horsum zou ik aanbevelen omwille van hun efficiënte manier van werken, doelgerichtheid en openheid naar medewerkers toe. En vooral omdat de resultaten van het project al heel snel voelbaar waren binnen onze onderneming."

Kathleen Wille photo

"horsum schiep duidelijkheid in onze end-to-end bedrijfsprocessen en documenteerde deze op een professionele wijze. Dit creëerde bij Velleman’s medewerkers meer kennis van en inzicht in zowel de processen als de globale organisatie. horsum gaf ook rapporteringsadvies zodat we onze strategie beter kunnen aansturen."

Roeland Van Dessel photo

"Dankzij de constante open vraagstelling van horsum kwamen enkele zaken naar boven die enerzijds resulteren in een paar quick wins. Anderzijds slaagden ze erin de processen en onderbouw van ons bedrijf helder en inzichtelijk te maken. horsum samengevat: professioneel, gedreven, flexibel en to the point! "

Willem Declercq photo

"Geen wollige praat, maar direct implementeerbaar advies!"

Geert Lafaut photo

"horsum heeft de kracht om moeilijke materie op korte termijn en op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken."

Stijn Loosveld photo

"horsum’s eigenheid en pragmatische aanpak zijn belangrijke troeven. Hun output is concreet en helder. Not high in de sky! Ik vermoed dat dit een belangrijke reden is waarom bedrijven voor horsum kiezen."

David Waelkens photo

"horsum heeft dankzij hun gestructureerde aanpak en open dialoog met de verschillende departementen onze flows perfect in kaart gebracht. Met deze flows kunnen wij werken aan structurele verbeteringen om onze groei te ondersteunen en hebben we een duidelijk draaiboek om de juiste keuze van ERP partner te vinden."

Koen Verstringe photo

"Professionele en hands-on hulp bij het uitvoeren van ons interne audit programma. Dit wordt zowel gesmaakt door de geauditeerde process owners als door het interne audit management. "

Luc Jennes photo

"De menselijke aanpak, het respect voor de noden van alle medewerkers en ook van het management typeren de werkwijze van horsum. Op een efficiënte manier, zonder grote theorieën, werd onze bedrijfsstructuur klaargezet om de toekomstige groei te kunnen opvangen. Het in kaart brengen van onze bedrijfsprocessen gebeurde met dezelfde gedrevenheid. horsum als partner bracht ons bedrijf op een hoger niveau. Topsamenwerking! "

Filip Lietaer photo

"Als snelgroeiende KMO hadden wij nood aan een duidelijke helicopterview van al onze processen. horsum is er met een no-nonsense aanpak in geslaagd om de ganse organisatie actief te laten participeren in dit project. Resultaat is een adviesrapport vol nuttige aanbevelingen dat tevens als basis zal dienen om in gesprek te gaan met diverse IT partners. "

Guy Vandenbroucke photo

"horsum heeft onze medewerkers aangestuurd naar de “next level” van rapportering. De professionele manier waarop dit gebeurde, maakt dat we in een korte tijd grote stappen genomen hebben, rapporteringen inzichtelijker zijn en beter kunnen analyseren."

Nicolas Ampe photo

"horsum voerde met ons en onze medewerkers zeer constructieve en open gesprekken die leidden tot de gepaste adviezen. Op basis van deze adviezen werd onze manier van werken aangepast. Door de duidelijke communicatie hiervan werden alle neuzen in dezelfde richting gebracht."

Guido Maertens photo

"horsum heeft ons geholpen om onze ERP-noden te bepalen en te structureren. We weten nu wat we willen. Hiermee kunnen we naar softwareverkopers stappen. Dit maakt ons veel sterker in de komende gesprekken met die verkopers. Het zal ons veel tijdswinst opleveren."

Marie Baert photo

"Bruikbare output waar we binnen het finance department meteen mee aan de slag kunnen."

Isabelle Burg photo

"Afgelopen 5 jaar heb ik met horsum op een leuke en professionele manier samengewerkt. Dennis en zijn team zijn zeer pragmatisch en to-the-point. Ze hebben de juiste expertise en ervaring om toegevoegde waarde te bieden aan onze interne audit diensten, vooral op vlak van ondernemingsprocessen, finance en controlling. Ze brengen het management, de business en het interne audit team samen en slagen erin om het maximum uit ieder project te halen. Het horsum team is zeer resultaatsgericht zonder daarbij flexibiliteit en reactiviteit te verliezen. Ik zou horsum aan elk interne auditafdeling aanraden."

Frederique Devos photo

"Goed gestructureerd, perfect complementaire consultants met elk hun specifieke talenten; heel duidelijke communicatie."

Brenda Tytgat photo

"Ik zou horsum vooral aanbevelen omwille van hun pragmatische en to-the-point aanpak. Er gaat geen onnodige tijd verloren aan meetings, presentaties,...."

Ann Desender photo

"De belangrijkste pluspunten zijn een gestructureerde aanpak, goede documentatie en het feit dat Dennis op uitermate zelfstandige wijze zijn weg zoekt, de nodige mensen contacteert in ons bedrijf en zeer goed communiceert met de verschillende niveaus."

Aran van der Bie photo

"Ik waardeer de goeie discussies en inzichten die horsum ons bood enorm. Deze waren niet enkel goed voor Riwal, maar ook voor mijn verdere persoonlijke ontwikkeling."

Jan Van der Steen photo

"Waarom horsum? Voor de technische expertise, het professionele contact en de hoge toegevoegde waarde via gedetailleerde audit-aanbevelingen."

Frederic Bulcaen photo

"horsum begrijpt dat tijd en geld heel kostbare begrippen zijn in KMO's. Vandaar de heel pragmatische aanpak binnen een realistisch tijdsbestek en met maximaal resultaat! De oefening met horsum heeft de betrokkenheid van mijn key medewerkers verhoogd door hen te laten meedenken over de volgende strategie van de onderneming. De resultaten van deze strategische oefening hebben ons als management overtroffen."

"Ik waardeerde de auditaanpak. Deze resulteerde in een veelomvattend rapport vol mogelijke verbeteringen. De activiteiten van het boekhouddepartement werden hierbij weinig belast. "

Koen Decuypere photo

"Jonge gedreven ondernemers met bagage, die zich snel inleven in uw bedrijf."