Referenties

Christophe Engels photo

"Ik zou horsum aanraden omdat ze een goede begeleiding geven in materie die voor veel bedrijven een onbekend domein is. Hun advies biedt een gevoel van comfort bij het nemen van een belangrijke beslissing."

Frederick Wemel photo

"Het team van horsum bracht duidelijkheid in onze voorraadprocessen. Vooral de aanpak en het team van horsum maakten hier voor mij het verschil!"

David Janssens photo

"Vooral de structurele aanpak van horsum waarbij onze werking kritisch in vraag werd gesteld in combinatie met de expertise in de begeleiding van digitale transformatietrajecten vormde voor Easykit Group een significante meerwaarde."

Bram Lernout photo

"horsum was een goede gids op het voor ons eerder onbekende ERP-terrein. horsum gaf ons zeer degelijk advies om tot een juiste keuze te komen van zowel IT-pakket als implementator."

Jo Locquet photo

"Door de flexibele ondersteuning kreeg het project een kickstart. Dankzij de begeleiding, ondersteuning en kennisoverdracht zijn we erin geslaagd om te groeien en hier zelf verder aan de slag mee te gaan."

Roeland Van Dessel photo

"Door de kennis en denkwijze in vorm van oplossingen resulteerde de samenwerking met horsum in een verbetering van de efficiëntie, planning en opvolging. "

Steve Wittouck photo

"De professionele aanpak van horsum stelde onze manier van werken kritisch in vraag en zorgde voor betere inzichten met betrekking tot de keuze van de juiste ERP-partner. "

Joke Vandepitte photo

"horsum hielp ons bij de selectie van ons IT-pakket. horsum spoorde ons aan de helikopterview te blijven zien. Hun expertise en onafhankelijkheid bij zo’n belangrijke investering is voor elke KMO een grote meerwaarde!"

Tom de Witte photo

"Goede projectaanpak om onze processen in kaart te brengen. Goede ondersteuning bij de ERP-selectie. horsum heeft verschillende zaken gecoördineerd en daarmee ProDelta ontzorgd! "

Elisa De Puysseleyr photo

"To the point. Sessies goed voorbereid. Vooropgestelde timing gehaald. Kennis van de materie."

Stijn Lannoo photo

"Het in kaart brengen en optimaliseren van de rapporteringsprocessen heeft Revive inzicht gegeven in enerzijds waar we op vandaag staan en anderzijds waar we in de toekomst willen naar evolueren, kortom een duidelijke opdracht met een duidelijk resultaat!"

Willem Declercq photo

"Geen wollige praat, maar direct implementeerbaar advies!"

Geert Lafaut photo

"horsum heeft de kracht om moeilijke materie op korte termijn en op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken."

Luc Jennes photo

"De menselijke aanpak, het respect voor de noden van alle medewerkers en ook van het management typeren de werkwijze van horsum. Op een efficiënte manier, zonder grote theorieën, werd onze bedrijfsstructuur klaargezet om de toekomstige groei te kunnen opvangen. Het in kaart brengen van onze bedrijfsprocessen gebeurde met dezelfde gedrevenheid. horsum als partner bracht ons bedrijf op een hoger niveau. Topsamenwerking! "

Roeland Van Dessel photo

"Dankzij de constante open vraagstelling van horsum kwamen enkele zaken naar boven die enerzijds resulteren in een paar quick wins. Anderzijds slaagden ze erin de processen en onderbouw van ons bedrijf helder en inzichtelijk te maken. horsum samengevat: professioneel, gedreven, flexibel en to the point! "

Kathleen Wille photo

"horsum schiep duidelijkheid in onze end-to-end bedrijfsprocessen en documenteerde deze op een professionele wijze. Dit creëerde bij Velleman’s medewerkers meer kennis van en inzicht in zowel de processen als de globale organisatie. horsum gaf ook rapporteringsadvies zodat we onze strategie beter kunnen aansturen."

David Waelkens photo

"horsum heeft dankzij hun gestructureerde aanpak en open dialoog met de verschillende departementen onze flows perfect in kaart gebracht. Met deze flows kunnen wij werken aan structurele verbeteringen om onze groei te ondersteunen en hebben we een duidelijk draaiboek om de juiste keuze van ERP partner te vinden."

Stijn Loosveld photo

"horsum’s eigenheid en pragmatische aanpak zijn belangrijke troeven. Hun output is concreet en helder. Not high in de sky! Ik vermoed dat dit een belangrijke reden is waarom bedrijven voor horsum kiezen."

Filip Lietaer photo

"Als snelgroeiende KMO hadden wij nood aan een duidelijke helicopterview van al onze processen. horsum is er met een no-nonsense aanpak in geslaagd om de ganse organisatie actief te laten participeren in dit project. Resultaat is een adviesrapport vol nuttige aanbevelingen dat tevens als basis zal dienen om in gesprek te gaan met diverse IT partners. "

Guy Vandenbroucke photo

"horsum heeft onze medewerkers aangestuurd naar de “next level” van rapportering. De professionele manier waarop dit gebeurde, maakt dat we in een korte tijd grote stappen genomen hebben, rapporteringen inzichtelijker zijn en beter kunnen analyseren."

Christophe Jacob photo

"horsum zou ik aanbevelen omwille van hun efficiënte manier van werken, doelgerichtheid en openheid naar medewerkers toe. En vooral omdat de resultaten van het project al heel snel voelbaar waren binnen onze onderneming."

David Houthoofd photo

"Dankzij een structurele aanpak van horsum werden onze IT behoeften in detail bepaald. Op deze manier konden we de markt benaderen en op zoek gaan naar het pakket dat het dichtst aansluit op onze behoeftes. Met horsum haalden we een echte expert in huis zodat onze organisatie zich kon blijven focussen op haar kerntaken."

Nicolas Ampe photo

"Snel inzicht in ons bedrijf en open gesprekken met onze collega's. Dit zorgde voor een duidelijk rapport met heldere actiepunten."

Guido Maertens photo

"horsum heeft ons geholpen om onze ERP-noden te bepalen en te structureren. We weten nu wat we willen. Hiermee kunnen we naar softwareverkopers stappen. Dit maakt ons veel sterker in de komende gesprekken met die verkopers. Het zal ons veel tijdswinst opleveren."

Marie Baert photo

"Bruikbare output waar we binnen het finance department meteen mee aan de slag kunnen."

Frederique Devos photo

"Goed gestructureerd, perfect complementaire consultants met elk hun specifieke talenten; heel duidelijke communicatie."

Brenda Tytgat photo

"Ik zou horsum vooral aanbevelen omwille van hun pragmatische en to-the-point aanpak. Er gaat geen onnodige tijd verloren aan meetings, presentaties,...."

Ann Desender photo

"De belangrijkste pluspunten zijn een gestructureerde aanpak, goede documentatie en het feit dat Dennis op uitermate zelfstandige wijze zijn weg zoekt, de nodige mensen contacteert in ons bedrijf en zeer goed communiceert met de verschillende niveaus."

Aran van der Bie photo

"Ik waardeer de goeie discussies en inzichten die horsum ons bood enorm. Deze waren niet enkel goed voor Riwal, maar ook voor mijn verdere persoonlijke ontwikkeling."

Frederic Bulcaen photo

"horsum begrijpt dat tijd en geld heel kostbare begrippen zijn in KMO's. Vandaar de heel pragmatische aanpak binnen een realistisch tijdsbestek en met maximaal resultaat! De oefening met horsum heeft de betrokkenheid van mijn key medewerkers verhoogd door hen te laten meedenken over de volgende strategie van de onderneming. De resultaten van deze strategische oefening hebben ons als management overtroffen."

Koen Decuypere photo

"Jonge gedreven ondernemers met bagage, die zich snel inleven in uw bedrijf."