Business control

Creëer financiële zuurstof door uw werkkapitaal te optimaliseren (1/4)

Onbekend is onbemind!

De liquiditeitspositie van uw bedrijf is van levensbelang voor de vitaliteit en continuïteit van de onderneming. KMO’s onderschatten nog te vaak het belang van effectief werkkapitaalbeheer: het geld dat door een goed werkkapitaalbeheer wordt vrijgemaakt, kan voor nieuwe strategische investeringen gebruikt worden. Bovendien vermindert het ook de afhankelijkheid van externe financiers.

Of anders gezegd: met verbetering van het werkkapitaal wordt financiële zuurstof gecreëerd.

Hoe creëert u die financiële zuurstof nu?

U kunt financiële zuurstof creëren door volgende belangrijke componenten van het werkkapitaal aan te pakken: voorraden & bestellingen in uitvoering, handelsvorderingen en handelsschulden. Ze vormen samen ‘de kost van aankopen die door verkoop nog niet zijn omgezet in geld’.

Het werkkapitaal kan geoptimaliseerd worden door de voorraden & bestellingen in uitvoering te doen dalen, de handelsvorderingen te doen dalen en de handelsschulden te doen stijgen.

Optimalisatie van het werkkapitaal

  • Voorraden en bestellingen in uitvoering              ↘
  • Handelsvorderingen                                                 ↘
  • Handelsschulden                                                      ↗

Een effectief werkkapitaalbeheer start vaak met de bewustwording van de belangrijkheid ervan. Maar let op: de bewustwording beperkt zich niet alleen tot de financiële afdeling. Ook de aankoop-, verkoop-, productie- en de logistieke afdeling hebben een grote impact op het werkkapitaalbeheer.

Naast bewustwording zijn ook volgende aspecten belangrijk om een effectief werkkapitaalbeheer te organiseren:

  • Het moet voor iedereen duidelijk zijn welke verantwoordelijkheid hij of zij draagt binnen het werkkapitaalbeheer. Duidelijke verantwoordelijkheden zorgen voor transparante communicatie.
  • Het werkkapitaal moet gemeten worden. Door de effectiviteit van het werkkapitaalbeheer te vertalen in enkele indicatoren (performantieindicatoren of KPI’s), kunt u meten en zo nodig bijsturen. Meten is weten.

Mechanismes van werkkapitaal

In de komende weken nemen we u op sleeptouw doorheen de mechanismes van werkkapitaal. We leggen uit welke acties u kunt nemen om financiële zuurstof te creëren. We bespreken telkens één component.

We behandelen achtereenvolgens:

We vertellen u op een eenvoudige manier over de impact en rol van elk onderdeel binnen uw onderneming, de kansen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan en geven tips over hoe deze component optimaal georganiseerd kan worden

Deze bijdragen zullen u helpen om binnen uw onderneming financiële zuurstof te creëren door een effectief werkkapitaalbeheer.

​Interesse?

Wenst u ook het werkkapitaal in uw KMO te optimaliseren? Dan komen we graag eens langs. Stuur een email naar info@horsum.be of bel ons op +32 9 378 38 28 voor meer informatie.

horsum is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

​Frederik Vervoort - 8 september 2016

 

share: