Inzicht in uw data met Power BI

De rapporteringstool bij uitstek om data te visualiseren en te delen binnen uw gehele organisatie.

Power BI logo

Wat kan Power BI?

Power BI is een Microsoft tool die verbinding kan leggen met honderden gegevensbronnen. Zo kan Power BI live dashboards aanbieden die u dagelijks een accuraat inzicht geven in uw resultaten. Van financiële managementrapportering tot operationeel voorraadbeheer.

  • VISUEEL
  • ACTUEEL
  • INTERACTIEF
  • BETROUWBAAR

Hoe kan horsum helpen?

Naast zowel de technische kennis van onze gecertificeerde Power BI consultants, als de jarenlange ervaring en praktische denkwijze binnen horsum, zal u ons als dé partner zien om uw doelstellingen te realiseren.

Diensten

Power BI helpt organisaties, klein én groot, gegevens beter te begrijpen. Deze gegevens kunnen financieel of operationeel van aard zijn. Hieronder geven we een onderverdeling van de mogelijkheden.

Management rapportering

Hoe kan u inspelen op aandachtspunten binnen uw onderneming? Hoe kan u proactief rekening houden met externe opportuniteiten? Een heldere weergave van KPI’s bevordert de monitoring van zo'n strategische beslissingen. Zo kan Power BI KPI-berekeningen uitvoeren en dit visualiseren in een duidelijk dashboard. 

Financiële rapportering

Hoe kan u meer inzicht verkijgen in uw kosten en opbrengsten? Power BI zorgt ervoor dat u als Finance Analyst of CFO simpel, snel en betrouwbaar ziet waar actie nodig is. What-if analyses, vergelijkingen en intercompany gegevens kunnen snel getoond worden aan de hand van een dashboard.

Operationele rapportering

Hoe wijkt de standaard arbeidkost en het materiaalverbruik af ten opzichte van de effectieve kost? Hoe fluctueert de voorraad en hoe komt dit tot uiting in de verschillende productgroepen? Door middel van Power BI krijgt u zicht op uw operationele efficiëntie en operationele variantie.

Analytische rapportering

Verderbouwend op de financiële en operationele rapportering, kan detailniveau toegevoegd worden. Enkele kernvragen kunnen zijn: Hoe evolueren mijn verkoopcijfers ten opzichte van vorig jaar? Of ten opzichte van vorige maand? Hoe evolueren ze per productcategorie of per klantensegment? Meer algemene vragen kunnen zijn: Hoe evolueert mijn marge? Moeten we inspelen op seizoenseffecten?...

Power BI heeft de mogelijkheid om antwoorden te bieden op deze vragen door middel van het samenvoegen van verschillende data inzichten.

Forecasting

Als laatste onderdeel kunnen analyses gemaakt worden van verschillende trends binnen uw business. Power BI kan aan de hand van tijdreeksgegevens voorspellingen maken. Denk hierbij aan de opmaak van uw verkoopforecast of aan uw cashflow prognose.

Aanpak

Scope

Aan de hand van een intake gesprek definiëren we samen de scope, functionaliteiten en timing van het Power BI project.

Data Modelling

Vervolgens analyseren we de rapporteringsnoden en de databronnen die voorhanden zijn. We ontwerpen een beknopt maar volledig datamodel.

Sprints

We delen het project op in verschillende sprints met ieder een duidelijk objectief. Deze methode laat ons toe om in korte tijdspannes dashboards aan te leveren. Op deze manier willen we transparantie in de vooruitgang creëren.

User Acceptance Test

In elke sprint stemmen we af of het dashboard aan de noden beantwoordt. Door deze interactie is het mogelijk om vroegtijdig de gevraagde aanpassingen te maken.

Training & hand-over

In de laatste fase coachen we de betrokken mensen en zorgen we voor een vlotte overdracht zodat men in staat wordt gesteld het Power BI project zelf up te daten.