Interne audit

Case | Interne audit van het facturatieproces

news item photo

Probleemstelling

Een internationale onderneming wenst een interne audit van haar facturatieproces. Om de interne audit te leiden en uit te voeren, doet ze een beroep op horsum.

Resultaten

Samen met twee medewerkers van de onderneming werd het volledige facturatieproces doorgelicht. horsum gidste het projectteam doorheen de volledige doorlichting: vanaf de bepaling van de auditscope over de identificatie van risico’s en controles, het testen ervan tot het finale auditrapport.

Bovenop deze interne auditwerkzaamheden organiseerde horsum een risicoworkshop. Alle stakeholders van het facturatieproces werden hierop uitgenodigd. De deelnemers bespraken en evalueerden - met behulp van voting software – de geïdentificeerde risico’s. Tijdens de workshop konden alle betrokken afdelingen hun bekommernissen over het facturatieproces geven. Ook werden meteen mogelijke verbeteringsacties besproken.

Doorheen de doorlichting werden alle bevindingen met de betrokken medewerkers afgestemd. Praktische aanbevelingen en actieplannen werden opgesteld.

De interne audit van het facturatieproces zorgde voor een betere risicobeheersing, een grotere bewustwording van toekomstige uitdagingen en een gerichtere end-to-end beheersing van het facturatieproces. 

 

Bekijk ook de case 'Interne audit van het aankoopproces'

 

Cédric Verfaillie - 15 december 2015

 

 

share: