Data & process analytics

Case | De voorraadbetrouwbaarheid verhogen

news item photo

PROBLEEMSTELLING

Het voorraadbeheer van een productiebedrijf loopt niet zoals gewenst. De geregistreerde voorraad in het IT-systeem stemt systematisch niet overeen met de werkelijke voorraad in de magazijnen.

Jaarlijks organiseert het productiebedrijf voorraadtellingen en corrigeert ze de geregistreerde voorraad conform de getelde aantallen. Toch ontstaan snel opnieuw verschillen tussen de (theoretische) voorraad in het IT-systeem en de fysieke (werkelijke) voorraad in de magazijnen. Hierdoor was het moeilijk om de voorraadniveaus te optimaliseren, geld te besparen, productieplanningen te maken en de financiële waarde van de voorraad te rapporteren.

Om de voorraad terug onder controle te krijgen, deed het bedrijf een beroep op horsum.

RESULTATEN

Door middel van interviews, data-analyses, brainstormsessies en voorraadtellingen achterhaalde horsum de oorzaken van voorraadverschillen.

Voor de belangrijkste ervan definieerde horsum samen met de betrokken medewerkers actieplannen. Deze actieplannen omvatten ondermeer werkinstructies, preventieve en detectieve controles, aanpassingen aan het IT-systeem, herziening van voorraadlocaties en een verbeterende voorraadrapportering.

De actieplannen werden gefaseerd uitgerold. Tijdens de uitvoering ervan – die enkele maanden duurde - werden regelmatig opvolgings en- overlegvergaderingen gehouden. Dit liet horsum en de betrokken medewerkers toe tijdens het volledige verbeteringsproject focus te houden en waar nodig bij te sturen.

Cédric Verfaillie - 3 januari 2016

share: