IT-project recovery

Bent u het vertrouwen in uw implementatiepartner verloren, is er wat “projectmoeheid” in de organisatie geslopen of drijft het project te ver af van de initiële opzet?

Terug naar overzicht
  • Verloopt de implementatie niet zoals de vooropgestelde planning?
  • Loopt de samenwerking tussen de interne medewerkers en de implemenatiepartner stroef?
  • Voelen medewerkers zich niet meer betrokken? Staan ze weigerachtig ten opzichte van het nieuwe ERP-systeem of verlaten ze het projectteam?
  • Leveren de geïmplementeerde IT-functionaliteiten niet wat verwacht wordt?

Aanpak

Een kritische evaluatie is hier duidelijk op zijn plaats.​

01

In een eerste stap evalueren we de huidige situatie en identificeren we de kritische punten waar het project op vastloopt.

02

Samen met het projectmanagement team stellen we een actieplan op. We identificeren quick wins om het momentum terug te vinden en we werken van hieruit verder om het project terug op de rails te krijgen.